VP-radon - měření radonu v půdě a pobytových místnostech

 
Provádíme úřední měření objemové aktivity radonu v souladu s platnými zákony ČR, dle příslušných metodik a povolení SÚJB kvalitně a rychle v tomto rozsahu:

 • měření OAR v půdě za účelem stanovení radonového indexu pozemku
  • před začátkem novostavby (RD, chaty, penzióny, výrobní aj. podnikatelské objekty)
  • před rekonstrukcí objektu při zvětšení půdorysu stavby
 • měření OAR v pobytových místnostech
  • kolaudační měření objektu
  • před rekonstrukcí objektu
  • po rekonstrukci objektu
  • zjištění stavu objektu
  • k ověření účinnosti protiradonových opatření jako podklad k získání státní dotace
  • při koupi nebo prodeji domu jako podklad k zdravotní nezávadnosti stavby i k jejímu ocenění
 
Provádíme a vyhodnocujeme měření s ověřenými přístroji na základě platného povolení SÚJB a níže uvedených zákonů, metodik a ČSN:

Zákon č.18/1997 Sb. O mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření
Zákon č.13/2002 Sb., kterým se mění zákon č.18/1997 Sb. ....
Zákon č.119/2000 Sb., o metrologii
Vyhláška SÚJB č.307/2002 Sb. O radiační ochraně
Doporučení SÚJB : Metodika pro stanovení radonového indexu pozemku, 2004, Praha
Měření a hodnocení záření z přírodních zdrojů ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi, duben 2012
ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží
ČSN 73 6133 Základová půda pod plošnými základy
 
 
 

Služby

 

Radon

 

Dotazy

 

Kontakt

 
 
 

Certifikáty