Otázky a odpovědi

Zajímají Vás informace o radonu a s ním spojené měření staveb a půdy? Níže jsou nejčastější dotazy, které nám zasíláte.
 

01. Co je radon

Radon je všudypřítomný přírodní radioaktivní plyn.... Zjistit více
 

02. Jak se může radon dostat do domu?

Nejčastěji ze země (podloží) pod budovou, kde ... Zjistit více
 

03. Jak radon škodí zdraví?

U horníků v uranových dolech, kteří pracovali v ... Zjistit více
 

04. Může radon zapříčinit i jiné nemoci?

Není známo, že by ozáření z radonu a jeho ... Zjistit více
 

05. Jaké je riziko onemocnění?

Odhaduje se, že pokud by lidé žili celý život v ... Zjistit více
 

06. Škodí krátkodobý pobyt v takovém domě např. o dovolené nebo při návštěvě?

Riziko při krátkých pobytech v prostorech s ... Zjistit více
 

07. Jaká koncentrace radonu smí být v domě a jaké jsou v našich domech?

Vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb. SÚJB stanovila tzv.... Zjistit více
 

08. Jsou již známy oblasti s vyšším radonovým rizikem?

Řada oblastí, kde je vyšší pravděpodobnost ... Zjistit více
 

09. Jak se má postupovat při výstavbě nového domu?

Nejprve je vhodné zjistit, jaké je radonové ... Zjistit více
 

10. Jak lze zjistit, kolik je radonu ve stávajícím domě?

Nejjednodušší a přitom dostatečně věrohodné je ... Zjistit více
 

11. Co se dá dělat v případě, že je v domě naměřena zvýšená koncentrace radonu?

Je-li naměřena hodnota jen mírně převyšující 400 Bq/m Zjistit více
 

12. Je možné na tyto protiradonové úpravy získat finanční dotaci?

Stát uvolňuje na provedení protiradonových ... Zjistit více
 

13. Je nějaké nebezpečí z potravin, které byly vystaveny vyšší koncentraci radonu (např. ve sklepě)?

Ozáření z potravin, které jsou vystaveny i ... Zjistit více